Skip to main content

Dünfus

Kniepä Jakob ous Dimmes

Äenn Treis hat dä Polizist Simonis iwannt. Do däe vierhär äenn Brohl iwannt hat, also och äem Kiächspill (Foäschte Kiächspill) hann de zwei sech good ikannt. Zweschen dänne Zwei woä su äen Oät Hassliebe. Dä Jakob kohm meät säinem Bulldog noh Treis, on dä Simonis hat’n anihalle. Däm Jakob säine Bulldog woä jo nie su, be äe Säin sollt. Dat jof ä Knöllchi van Finnäf Mark. Dat woä domols vill jäeld. Dä Jakob soht: „ de han esch net däbei, awwä esch waas, bo esch me de häi äen Treis linne kann. „ . Finnef Minutte spädä woä dä Jakob widdä zereck un hat säi Knölchi bezahlt. Be dä Simonis hahmkom, soht säin Fraa: „ Woä dä Kniepä_Jakob bei dir ? Däe hat sesch bei mir Finnef Mark ilinnt, un hat isoht, äe jäf diä sä widdä, denn äe dät desch hout noch dräefe“. 

„Dä Kniepä Jakob“ stammt ous Dimmes, sprich, aus Dünfus.

Nach Erzählungen aufgeschrieben und   Vortrag in Mörsdorf, März 2009
von Walter Becker Forst/Eifel